Witamy

Witamy na oficjalnej stronie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii!

„…Niegdyś ten sam podręcznik medyczny przechodził z pokolenia na pokolenie przez wiele lat, dziś co 5 lat trzeba go wydawać na nowo. Studia medyczne wystarczały na całe życie, dziś musieliśmy wprowadzić ustawiczne, ciągłe szkolenie przez całe życie zawodowe…”
Prof. Kornel Gibiński

Zapraszamy do Oddziału Śląskiego PTG-E, zachęcamy do uczestniczenia w działalności szkoleniowo-naukowej i odwiedzania strony.

Zarząd Oddziału Śląskiego PTG-E


Przewodniczący Zarządu Oddziału Śląskiego PTG-E

Dr hab. n. med. Marek Waluga - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Katowice

 

 

V-ce Przewodniczący Zarządu Oddziału Śląskiego PTG-E

Dr hab. n. med. Michał Kukla - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Katowice

 

 

Sekretarz Zarządu Oddziału Śląskiego PTG-E

Dr n. med. Małgorzata Błaszczyńska - Pracownia Endoskopii, Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów

 

 

Skarbnik Oddziału Śląskiego PTG-E

Dr n. med. Agnieszka Budzyńska - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Katowice

 

Członkowie Zarządu Oddziału Śląskiego PTG-E

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb - Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, Katowice

Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Katowice

Dr n. med. Tomasz Romańczyk - HT Centrum, Tychy