Witamy

Witamy na oficjalnej stronie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii!

„…Niegdyś ten sam podręcznik medyczny przechodził z pokolenia na pokolenie przez wiele lat, dziś co 5 lat trzeba go wydawać na nowo. Studia medyczne wystarczały na całe życie, dziś musieliśmy wprowadzić ustawiczne, ciągłe szkolenie przez całe życie zawodowe…”
Prof. Kornel Gibiński

Zapraszamy do Oddziału Śląskiego PTG-E, zachęcamy do uczestniczenia w działalności szkoleniowo-naukowej i odwiedzania strony.

Zalecenia, wytyczne, standardy


Zakażenie Helicobacter pylori. Wytyczne polskie i modyfikacje według Maastricht V. Więcej:

http://www.ptg-e.org.pl/dokumenty/Wytyczne_Helicobacter.pdf

https://podyplomie.pl/medycyna/24734,co-nowego-w-maastricht-v-wytyczne-l...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki. Rekomendacje. Więcej:

https://www.termedia.pl/Management-of-acute-pancreatitis-AP-Polish-Pancr...

https://www.termedia.pl/Zalecenia-diagnostyczne-i-terapeutyczne-w-przewl...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Leczenie krwawienia żylakowego u chorych z marskością wątroby. Konsensus Baveno VI. Więcej:

http://www.mp.pl/gastrologia/wytyczne/142694,jak-leczyc-krwawienie-zylak...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Kryteria rzymskie IV. Modyfikacje i nowości. Więcej:

https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/article/view/4...

https://terapia.com.pl/element/id,306/

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Zmiana ogniskowa w wątrobie. Co dalej? Więcej:

https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/article/view/3...

http://www.mp.pl/gastrologia/wytyczne/113780,postepowanie-w-zmianach-ogn...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Encefalopatia u chorego z marskością wątroby. Więcej:

https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/article/view/3...

http://www.gastroenterologia-praktyczna.pl/magazine/shownumber/251/2-201...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Wytyczne dotyczące postępowania w chorobie Leśniowskiego - Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Więcej:

https://www.termedia.pl/Wytyczne-Grupy-Roboczej-Konsultanta-Krajowego-w-...

https://www.termedia.pl/Wytyczne-Grupy-Roboczej-Konsultanta-Krajowego-w-...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Niedokrwistość z niedoboru żelaza u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Więcej:

https://www.termedia.pl/f/f/923ce43748b804828712d2d8f1b1f7be.pdf

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Niedożywienie to czynnik ryzyka rozwoju wielu chorób i śmiertelności. Więcej:

http://czelej.com.pl/index.php/czasopisma/gastroenterologia-praktyczna/g...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Polski konsensus dotyczący diagnostyki i leczenia choroby uchyłkowej okrężnicy. Więcej:

https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/issue/view/3454

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe a procedury endoskopowe przewodu pokarmowego. Przegląd zaleceń i rekomendacji. Więcej:

https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/article/view/4...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Prawidłowy nadzór po polipektomii to element dobrej opieki nad chorym. Wytyczne nowe i stare w nadzorze kolonoskopowym po polipektomii. Więcej:

http://czelej.com.pl/index.php/czasopisma/gastroenterologia-praktyczna/g...

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u...

http://www.mp.pl/gastrologia/wytyczne/112897,zmiany-zabkowane-i-polipowa...

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Bakteria Clostridium difficile to coraz większy problem u naszych pacjentów. W ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków opracowano: Zakażenia Clostridium difficile Diagnostyka, terapia, profilaktyka. Więcej:

www.antybiotyki.edu.pl/pdf/Clostridium-difficile-v6_10.pdf

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Według rekomendacji Sekcji Hepatologicznej PTG-E raka wątrobowokomórkowego rozpoznaje się bez oznaczenia stężenia AFP. Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego. Więcej:

www.ptg-e.org.pl/dokumenty/HCC%202016%20Wytyczne%20HCC3.pdf

Autor: Grzegorz Boryczka

 

Endoskopia przewodu pokarmowego dzisiaj to zapewnienie naszym pacjentom badań na najwyższym poziomie z możliwie niskim ryzykiem powikłań. Wskaźniki jakości. Więcej:

http://www.ptg-e.org.pl/dokumenty/wskazniki_jakosci_endoskopia_gopp.pdf

http://www.ptg-e.org.pl/dokumenty/Wskazniki_jakosci_%20w_ECPW.pdf

http://czelej.com.pl/index.php/czasopisma/gastroenterologia-praktyczna/g...

Autor: Grzegorz Boryczka