Witamy

Witamy na oficjalnej stronie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii!

„…Niegdyś ten sam podręcznik medyczny przechodził z pokolenia na pokolenie przez wiele lat, dziś co 5 lat trzeba go wydawać na nowo. Studia medyczne wystarczały na całe życie, dziś musieliśmy wprowadzić ustawiczne, ciągłe szkolenie przez całe życie zawodowe…”
Prof. Kornel Gibiński

Zapraszamy do Oddziału Śląskiego PTG-E, zachęcamy do uczestniczenia w działalności szkoleniowo-naukowej i odwiedzania strony.

XVII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

Wysłane przez Michał Kukla w śr., 11/16/2016 - 01:22

W dniach 22-24 września w Poznaniu odbył się XVII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. med. Krzysztofa Linke.

Podczas Kongresu wysłuchać można było szeregu bardzo ciekawych wykładów, nie tylko wykładówców z Polski, ale także wybitnych naukowców z Unii Europejskiej.

Jak zawsze nie zawiedli przedstawiciele Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Można ich było usłyszeć podczas dużej części sesji naukowych, a także zobaczyć ich prace oryginalne przedstawione podczas sesji plakatowych.

W piątek 23.09.2016 w sesji poświęconej Zaburzeniom Czynnościowym Przewodu Pokarmowego bardzo ciekawy wykład pt: "Czy mikroflora jelitowa może być wspólnym ogniwem dla IBS i NAFLD" wygłosił dr hab. n. med. Marek Waluga.

Oczywistym było, że w sesjach poświęconym chorobom wątroby czynny udział nie tylko jako współprowadzący, ale także jako wykładowca, brał udział prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, przedstawiając wykład pt: " Udział wątroby w chorobach układowych".

Kolejnymi wykładowcami byli: prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz - "Infekcje oportunistyczne w diagnostyce nieswoistych chorób zapalnych jelit, sposób diagnozowania i leczenie", dr n. med. Tomasz Marek - "Zastosowanie protez samorozprężalnych w nienowotworowych chorobach przewodu pokarmowego" oraz dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława - "Otyłość – co wybierać: dieta vs. terapia endoskopowa vs. postępowanie chirurgiczne?".

Ciekawe były sesje poświęcone zarówno gastroenterologom, jak również lekarzom rodzinnym. Podczas tych sesji wykłady wygłaszali: dr hab. n. med. Michał Kukla - " Współczesne możliwości monitorowania włóknienia w chorobach wątroby – testy włóknienia czy elastografia", dr hab. n. med. Anna Kasicka-Jonderko - " Wpływ używek na motorykę przewodu pokarmowego" oraz prof. dr hab. n. med. Antoni Stadnicki - "Występowanie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit".

Zjazd niewątpliwie był ważnym wydarzeniem naukowym, ale także towarzyskim. Pozwolił na usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi w gastroenterologii. Cieszy więc liczny, czynny udział członków naszego Oddziału PTG-E w  Kongresie, jak również duże zainteresowanie przedstawianymi przez nich wykładami.