Witamy

Witamy na oficjalnej stronie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii!

„…Niegdyś ten sam podręcznik medyczny przechodził z pokolenia na pokolenie przez wiele lat, dziś co 5 lat trzeba go wydawać na nowo. Studia medyczne wystarczały na całe życie, dziś musieliśmy wprowadzić ustawiczne, ciągłe szkolenie przez całe życie zawodowe…”
Prof. Kornel Gibiński

Zapraszamy do Oddziału Śląskiego PTG-E, zachęcamy do uczestniczenia w działalności szkoleniowo-naukowej i odwiedzania strony.

Zmarł Profesor Witold Bartnik

Wysłane przez Michał Kukla w śr., 04/18/2018 - 21:33

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku zmarł profesor Witold Bartnik, ceniony gastroenterolog i specjalista chorób wewnętrznych, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

Prof. dr n. med. Witold Bartnik był doświadczonym oraz cenionym klinicystą i wykładowcą, autorytetem w dziedzinie gastroenterologii. Przez wiele lat swojej pracy zawodowej przyczyniał się do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kilku pokoleń polskich gastroenterologów.
 
Żonie i Rodzinie Pana Prfosesora składamy szczere wyrazy współczucia.
 
Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii